Zwroty

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. Klient może zrezygnować z zakupu dokonanego na odległość, bez podania przyczyny, jeśli w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru zgłosi fakt odstąpienia od umowy oraz dostarczy zwracany towar do Sklepu nie później niż 14-tego dnia od daty zgłoszenia zwrotu.
Odpowiednie oświadczenie należy złożyć na piśmie i przesłać je na trwałym nośniku (list, e-mail...).
Zwrot przyjmowany jest tylko wtedy, gdy towar nie nosi śladów użycia, ani nie został w żaden sposób uszkodzony. Towar musi być kompletny.
Zwracany towar należy zapakować używając takich samych lub podobnych materiałów zapewniających jego bezpieczny przewóz.
Koszty odesłania towaru ponosi konsument.
Sklep dokona zwrotu ceny za towar (po spełnieniu wszystkich przesłanek przez Klienta) nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Klienta od umowy.
Do zwrotu kwoty za towar niezbędne jest przesłanie dowodu zakupu, Paragon/Faktura.
Paczki nie są przyjmowane wysłane na adres sklepu na jego koszt oraz za pobraniem.
Formularz odstąpienia od umowy można pobrać poniże


Pobierz druk odsąpienia od umowy.


Adres do odesłania towaru

KIKI-Wszystko Dla Dzieci

Tarnowska 169

33-300 Nowy Sącz

tel 502 062 726


Reklamacje

W chwili odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić towar. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń czy wątpliwości powinien niezwłocznie skontaktować się z naszą firmą. Wszelkie reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera.
Podstawę do reklamacji stanowi dowód zakupu.
Prawidłowe zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:imię i nazwisko klienta
numer paragonu lub faktury
datę zakupu
szczegółowy opis problemu
telefon kontaktowy


Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
W przypadku stwierdzenia wady lub uszkodzenia towaru prosimy o kontakt ze sklepem w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
Przedmiot reklamacji wysyłany do serwisu powinien być czysty, dotyczy to w szczególności układu jezdnego, tapicerki itp. Produkty, które nie będą dostarczone w należytym stanie nie będą wysyłane do serwisu. Klient będzie wówczas zobowiązany odebrać przesyłkę na swój koszt.
Pobierz druk reklamacyjny.


GWARANCJA ZWROTU


PRZESYŁKI UBEZPIECZONE


SZYBKI KONTAKT

Potrzebujesz pomocy lub dorady?

Chcesz złożyć zamówienie telefonicznie?

Infolinia 513167159 lub 796120444

godziny 9:00-17:00